budowa obiektów użyteczności publicznej na śląsku

Dylatacja ścian

Dylatacja ścian

Gdy zamierzamy rozbudować dom jednorodzinny już istniejący powinniśmy w głównej mierze skupić się na zabezpieczeniu domu przed nierównym osiadaniem części starej i nowej domu. Osiadanie fundamentów ma miejsce na skutek trwającego latami zagęszczania się gruntu pod ciężarem budynku. Do największego