Wirtualne biura w Warszawie w centrum

Zbrojenie konstrukcyjne

Zbrojenie konstrukcyjne

W przypadku zbrojenia konstrukcyjnego w elementach żelbetowych należy ułożyć je tam gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia sił rozciągających. Zwykle w belkach stropowych, podciągach i nadprożach siły rozciągające są największe w dolnej części tych elementów. Natomiast siły rozciągające w górnej części występują

Zarządca budynku

Zarządca budynku

Zgodnie z artykułem osiemnastym ustawy z dwudziestego czwartego czerwca 1994 roku zarządcą może zostać osoba fizyczna lub prawna, której właściciele lokali w umowie zawartej w formie aktu notarialnego powierzyli zarząd nieruchomością. Do zadań zarządcy budynku należy obowiązek dbania o należyte