Antyczne Koloseum

Antyczne Koloseum

Amfiteatr Flawiuszów, dziś znany jako Koloseum to największy cud antycznej architektury. Pokazuje nam jak bardzo była rozwinięta architektura i jak dobrze wykwalifikowani byli inżynierowie. Amfiteatr zaczęto budować około roku 70 naszej ery, a ukończono go w roku 80 za czasów panowania cesarza Tytusa. Koloseum ma eliptyczną budowę i niczym nie ustępuje on dzisiejszym stadionom. Obiekt o wysokości ponad czterdziestu metrów mógł pomieścić około siedemdziesiąt tysięcy widzów. Jest to czterokondygnacyjny budynek ze sklepieniami krzyżowymi. Posiada on dobrze zaprojektowaną część komunikacyjną, dzięki systemom korytarzy i schodów oraz część wentylacyjną. Na trzech kondygnacjach zastosowano spiętrzenie porządków, zaczynając od piętra pierwszego był to porządek dorycki, później joński oraz na kondygnacji trzeciej koryncki. Czwarta kondygnacja posiada korynckie pilastry. Amfiteatr ma również część podziemną, to tam znajdowały się cele dla gladiatorów, magazyny, klatki dla zwierząt. Koloseum nie posiadało zadaszenia, ale kiedy warunki atmosferyczne nie pozwalały na odbycie się widowiska rozciągano nad nim specjalną zasłonę. Ostatnie Igrzyska Olimpijskie w tym miejscu odbyły się w 528 roku naszej ery.