Budowa autostrady A4

Budowa odcinka autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl rozpoczęto początkiem lipca 2009 roku. Liczący blisko 106 km odcinek autostrady podzielono na siedem odcinków, w których kolejno rozpoczynała się budowa obejmująca obecnie całą jego długość. Budowę rozpoczęły prace ziemne, czyli zdejmowanie warstwy humusu, budowa dróg technologicznych, wykopy i nasypy. Do końca budowy mają powstać wykopy o objętości ponad 6 900 000 m3 i nasypy o objętości ponad 6 470 000 m3, co odpowiada mniej więcej siedmiuset tysiącom ciężarówek. Równolegle trwa budowa wiaduktu i ponad osiemdziesięciu mostów. Na odcinku o długości 5,5 km geolodzy odkryli tzw. grunty słabonośne, których głębokość w połowie odcinka sięga ponad 10 m a 1 km przekracza aż 20 m. By chronić autostradę przed osiadaniem, zastosowano nowoczesne zabezpieczenia i technologię. Nawierzchnia drogi będzie w całości wykonana z betonu, który zapewni jej większą trwałość niż tradycyjne technologie bitumiczne. Składa się z dwóch warstw betonu, dolnej o grubości 23 cm i górnej o grubości 5 cm. Pod nimi umieszczona jest warstwa mrozoochronna o grubości 32 cm oraz dwudziesto centymetrowa ochrona z tak zwanego chudego betonu. Na samym spodzie ułożono i zamocowano geowłókninę, która stanowi warstwę oddzielającą i odwadniającą. Te technologie stosuje się także w Anglii, Belgii oraz Niemczech, gdzie od 2007 roku jest standardowo wykorzystywana przy budowach nawierzchni betonowych.