Dobrze wykonany projekt

Przy projektowaniu powinniśmy pamiętać nie tylko o stylistyce naszego projektu, ale przede wszystkim o ostatecznych wymiarach poszczególnych struktur, jak ściany lub schody, które na planie naszego domu przedstawione są zazwyczaj w dwóch wymiarach. Aby lepiej uzmysłowić sobie nasz wygląd domu, należy wykonać rzuty aksonometryczne, przekrojowe widokowe lub rysunki perspektywiczne. Rzut aksonometryczny pokazuje trzy wymiary. Pokazana wysokość pozwala ocenić, czy ogólna koncepcja oraz propozycje są prawidłowe, a ponadto, czy poszczególne obiekty w naszym domu są odpowiednio powiązane ze sobą. Rzut pomoże w projektowaniu takich obiektów jak schody lub też innych drobnych, trójwymiarowych elementów. Rzut ten na pewno dobrze odda naszą koncepcje przestrzenną i ułatwi pracę wykonawcom. Przekrój widokowy przedstawia zewnętrzny wygląd struktur, bez perspektywy. W przeciwieństwie do przekrojów technicznych, nie pokazuje ich wewnętrznej budowy. Przekrój techniczny można przyrównać na przykład do plasterka cytryny, przekrojem widokowym w tym przypadku będzie cała cytryna. Rysunek perspektywiczny jest innym sposobem zaprezentowania projektu domu w trzech wymiarach. Jest niestety mało przydatny, nawet w przypadku, kiedy jest bardziej realistyczny niż rzut aksonometryczny. Należy jednak wiedzieć, jak go wykonać.