Dofinansowanie na zakup nieruchomości

Dofinansowanie na zakup nieruchomości

Dzięki wielkim staraniom rządów, unii i innych polityków możemy, jajko obywatele RP liczyć na wsparcie w tak elementarnej kwestii jak zakup mieszania. Dzięki fenomenalnemu programowi „Rodzina na swoim”, możemy dostać kredyt na naprawdę korzystnych warunkach. Preferencyjność kredytu z dopłatami Skarbu Państwa w ramach rządowego programu polega na tym, że pewien kawałek należnych bankowi odsetek z kredytu, w okresie pierwszych ośmiu lat spłaty pokrywany jest z funduszy Skarbu Państwa. Zgodnie z ustawą kredyt ten może być udzielony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, to znaczy że zakup nieruchomości jest dla nas konkretnie a nie dla córki, siostry czy kuzyna. Koszty i parametry kredytów z dopłatami oferowane są przez różne banki i mogą znacząco się one między sobą różnić. Niewielkie różnice na pojedynczych ratach, w długim okresie kredytowania mogą być naprawdę obciążające dla spłacającego i działające wybitnie na jego szkodę. To w końcu tylko dwadzieścia czy trzydzieści złotych miesięcznie ale przez trzydzieści lat to prawie jedenaście tysięcy złotych! Po wszelki informacje zaleca się jednak pójść prosto do placówki bankowej po zweryfikowaną i pewną informację. Zwykła ludzka przezorność i niewiara we wszystko co się przeczyta w Internecie może uchronić przed naprawdę przepłaconym kredytem.