Domy osób uczących się

Na świecie są różne rodzaje domów. W każdym z nich przebywają i mieszkają różne osoby, ale nie każdy z nich należy do osoby, która w nim przebywa lub mieszka. Tego typu domem są akademiki. W akademikach zamieszkują osoby uczące się na uczelniach wyższych, uniwersytetach, a więc studenci. Aby otrzymać zakwaterowanie w akademiku należy spełnić jeden podstawowy warunek, a mianowicie zamieszkiwać w znacznej odległości od uczelni. Akademiki nie są bowiem przeznaczone dla wszystkich, lecz stanowią schronienie dla studentów, pochodzących z miejsc oddalonych w dużej odległość od uniwersytetu czy akademii. Za pobyt w akademiku wnosi się opłatę. Opłata ta wynosi zazwyczaj kilkaset złotych. Są to nieduże ilości pieniędzy, dlatego większość studentów bardzo pragnie mieszkać w akademikach, choć udaje się to tylko części z nich. W akademikach przebywają jednak nie tylko osoby, które tam zamieszkują, ale też inni studenci. Akademiki są bowiem jednymi z najważniejszych miejsc, służących do budowania więzi międzyludzkich między studentami. Akademiki stanowią miejsca spotkań, podczas których prowadzone są często burzliwe dyskusje o charakterze naukowym, poruszane są ważne tematy, na przykład dotyczące przyszłości po studiach, przyszłej pracy zarobkowej. Są to też miejsca służące nauce, która jest podstawowym zadaniem wszystkich studentów.