Domy pomocy społecznej

Każdy człowiek na świecie pragnie być zdrowym, mieć dużo pieniędzy, własne mieszkanie, żyć wygodnie i czerpać z życia same przyjemności. Nie każdemu jest to jednak dane, ludzi gnębią różnego rodzaju choroby, których leczenie nierzadko kosztuje ogromne sumy pieniędzy, których ludzie często nie posiadają. Dla takich osób stworzono domy opieki społecznej. W domach opieki społecznej przebywają osoby, które są po różnego rodzaju wypadkach, niepełnosprawne, które wymagają całodobowej opieki medycznej. W domach pomocy społecznej osobom wymagającym opieki zapewnia się lekarstwa, rehabilitację powypadkową, w tego typu placówkach osoby mogą spać i mieszkać do momentu, w którym pomoc przestanie być im potrzebna. Za pobyt w domu opieki społecznej ponosi się opłaty, dzięki którym tego typu placówki mogą prowadzić swoją działalność. Bez środków finansowych jak wiadomo nie byłoby to możliwe, gdyż lekarstwa są kosztowne, a oprócz nich trzeba opłacać rachunki za wodę, prąd i gaz, a także dawać wynagrodzenie zatrudnionym w domach opieki społecznej ludziom. W domach opieki społecznej pracują wykwalifikowani pracownicy, mające uprawnienia pielęgniarskie. Często zatrudnia się tam także inne osoby, które mogą w różny sposób pomagać potrzebującym ludziom, na przykład osoby, które przymusowo, w ramach kary, zostały zobligowane do wykonania prac społecznych.