Dylatacja ścian

Dylatacja ścian

Gdy zamierzamy rozbudować dom jednorodzinny już istniejący powinniśmy w głównej mierze skupić się na zabezpieczeniu domu przed nierównym osiadaniem części starej i nowej domu. Osiadanie fundamentów ma miejsce na skutek trwającego latami zagęszczania się gruntu pod ciężarem budynku. Do największego osiadania budynku dochodzi w pierwszym roku po wybudowaniu domu. Dochodzi wtedy do można by powiedzieć przyzwyczajania się gruntu do obecności fundamentów. W przypadku kilkuletnich fundamentów nie obserwujemy już tak gwałtownego osiadania budynku, bowiem grunt zdążył się już przyzwyczaić i nabrać odpowiedniej twardości. Na skutek nierównomiernego osiadania fundamentów w starej i nowej części domu są rysy i spękania, które pojawiają się w miejscu łączenia starych ścian z nowymi. Aby zapobiec pojawieniu się tego rodzaju problemów powinniśmy oddzielić nową dobudowę od starej poprzez zastosowanie dylatacji. Dylatacja są to inaczej mówiąc jedno czy też dwu centymetrowe szczeliny, które występują nieprzerwanie od fundamentów aż po dach. Szczeliny te są zazwyczaj wypełnione styropianem, taśmami elastycznymi lub też plastycznymi masami bitumicznymi. Jeśli nie zrobimy dylatacji to już po zaledwie kilku miesiącach będziemy mogli zauważyć pojawiające się szczeliny.