Instalacja telekomunikacyjna w domu

Instalacja telekomunikacyjna w domu

Każdy dom powinien być wyposażony w instalację telekomunikacyjną. Nikt nie wyobraża sobie braku dostępu do Internetu, czy telewizji. Już na wejściu do domu montuje się dzwonki, które mają sygnalizować gościa u drzwi. Osoby niepełnosprawne mogą zamontować w swoich domach instalację alarmową, w razie gdyby potrzebowały pomocy współdomowników. Instalacja powinna być wykonana ściśle według Polskiej Normy w odrębnym pomieszczeniu technicznym lub w specjalnie do tego przeznaczonej szafce. Ma to być miejsce zabezpieczone i niedostępne dla osób nieupoważnionych, a w szczególności dzieci. Ważne jest dobre oznakowanie instalacji, tak by pracownicy obsługi telekomunikacyjnej łatwo znaleźli pomieszczenie. Instalacja telekomunikacyjna nie może wchodzić w kolizję z innymi instalacjami na przykład energetycznymi, czy grzewczymi. Może to spowodować przepięcia, grożące pożarem a nawet wybuchem. Instalacja telekomunikacyjna daje mieszkańcom dostęp do Internetu, telewizji i radia. Powinna być tak wykonana, by zawsze można było wymienić kable lub dopasować brakujące elementy. Inne wymogi dotyczące zainstalowania kabli telekomunikacyjnych stosuje się do mieszkań wielorodzinnych, budynków użytku publicznego (szkoły ośrodki zdrowia, domy kultury). Za rodzaj instalacji telekomunikacyjnych uznaje się także anteny do odbioru cyfrowego.