Istota i rola fundamentów

Fundament jest to taki element konstrukcyjny, na którym opiera się cała nasza budowla. Dlatego dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu ma na celu głównie zapewnić minimalne i równomierne osiadanie budowli. Dla murków do jednego metra wysokości głębokość betonowych fundamentów powinna wynosić nie mniej niż 25 cm, ale nie może być jednak mniejsza niż grubość murku. Szerokość fundamentu zależy od szerokości murku oraz od tego czy jest to murek oporowy. Wolnostojące murki wymagają fundamentów od dwóch do trzech razy głębszych niż ich szerokość, natomiast murki oporowe wymagają fundamentów przynajmniej trzy razy głębszych od ich szerokości. Podczas kopania fundamentów zalecane jest korzystanie z linijek, które pozwolą wyznaczyć ich szerokość. Należy kopać aż do solidnego podłoża. Ściany dołu pod fundamenty powinny być pionowe, brzegi natomiast prostokątne a dno przynajmniej 10 cm głębsze niż zakładana głębokość fundamentu (pozwoli to na zamaskowanie fundamentu w terenie). Zanim przystąpimy do wylewania betonu, powinno się najpierw przystąpić do wbicia drewnianych palików wzdłuż osi fundamentu do głębokości, na którą chcemy murować i za pomocą poziomicy sprawdzamy czy maja jednakowa wysokość. Paliki będą niejako wyznacznikiem zapewniającym, że beton będzie wylany i wyrównany do odpowiedniego poziomu oraz wzmocniony, co w konsekwencji ułatwi układanie cegieł czy bloków w momencie, kiedy wyschnie. Wylany na równo z wierzchołkiem palików beton, rozprowadzamy równo za pomocą łopaty, tak by szczelnie wypełniał dół i wyrównujemy następnie za pomocą łaty drewnianej. Zanim rozpoczniemy budowę, beton powinien schnąc około dwóch dni. Jest to spowodowane jego kurczeniem się.