Młodzieżowe domy kultury

Na świecie istnieją różne rodzaje domów. Nie wszystkie służą tym samym celom. Są domy mieszkaniowe, są domy stanowiące schronienie ludziom bezdomnym, są też domy zapewniające opiekę osobom chorym. Są również domy o charakterze rozrywkowym. Takimi domami są młodzieżowe domy kultury. Młodzieżowe domy kultury służą krzewieniu kultury wśród osób młodych, poprzez naukę gry na różnych instrumentach, a także popularyzację czytelnictwa i oglądania filmów. W młodzieżowych domach kultury często uczy się młode osoby gry na gitarze elektrycznej, na perkusji, na skrzypcach czy na fortepianie. W młodzieżowych domach kultury często prowadzone są także koła filmowe, podczas których ogląda się duże ilości filmowych, zarówno popularnych jak i niepopularnych, a także dyskutuje się na temat tych filmów, omawia je i interpretuje aby dobrze je rozumieć. Można w ten sposób poznać historię kina, ważnych twórców filmowych i ich dorobek artystyczny. W młodzieżowych domach kultury pracują odpowiednie osoby, o nieposzlakowanej opinii, gdyż mają ważne zadanie ze społecznego punktu widzenia. Muszą być to zatem ludzie odpowiedzialni, którzy wpoją młodym ludziom nie tylko umiejętności gry na instrumentach, ale również pozytywne wartości, którymi każdy człowiek powinien się kierować w swoim życiu. Młode osoby potrzebują przewodników, którzy wskażą im właściwą drogę.