Nieruchomości zabytkowe w Polsce

Zabytkowe nieruchomości mogą być nie tylko źródłem prestiżu właściciela, ale również źródłem dochodu. Największym powodzeniem cieszą się zabytki położone w pobliżu dużych miast. Z powodu ich położenia można je wykorzystać, jako kamienice w centrum miast, hotele czy biura. Jednakże osoby inwestujące w zabytkowe nieruchomości powinny pamiętać, że eksploatacja lub przebudowa budynku wiąże się z dużymi ograniczeniami. Przede wszystkim, główne ograniczenie nałożone na właścicieli nieruchomości zabytkowych wynika z obowiązku uzyskiwania zgody konserwatora na wszelkiego rodzaju remonty, przebudowy, rozbudowy czy wyburzenia fragmentów. Przeważnie konserwatorzy mają bardzo tradycyjne podejście do zabytków, skutkuje to tym, że ich wytyczne konserwatorskie prowadzą do przebudowy budynku do jego pierwotnej wersji. Prawo pierwokupu, więc stanowi ograniczenie prawa właściciela do swobodnego wyboru nabywcy nieruchomości i jednocześnie pociąga za sobą pewien element niepewności dla sprzedającego i potencjalnego nabywcy. Właściciel nieruchomości zabytkowej ma obowiązek zapewnić uprawnionemu podmiotowi np. gminie, możliwość kupna nieruchomości w sytuacji, kiedy znalazł już innego nabywcę. Nie każda nieruchomość jest jednak obciążona prawem pierwokupu. Prawo pierwokupu powstaje w momencie, kiedy dana nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków. Wtedy dany obiekt jest obciążony prawem pierwokupu.