Od jaskini do najwyższych drapaczy chmur

Od jaskini do najwyższych drapaczy chmur

Początkowo, ludzie zamieszkujący naszą planetę raczej nie mieli wystarczająco dużo cierpliwości i wiedzy, aby wybudować od razu dom. Dlatego też, pierwsi ludzie mieszkali w jaskiniach tudzież grotach, które wystarczająco dobrze chroniły przed zimnem oraz atakami dzikich zwierząt. Z czasem jednak zaczęto budować domy z materiałów łatwo dostępnych w przyrodzie, gałęzi czy drewna. Potem przyszedł czas na kamienie. Budowa domu przy użyciu cegieł, była praktykowana już w czasach starożytnych przed naszą erą. Na początku używany cegły wypalanej na słońcu, następnie zaczęto używać cegły wypalanej z gliny. Wiek dziewiętnasty zaś był wiekiem, w którym do powszechnego użytku weszła cegła wapienno-piaskowa. Niezaprzeczalnym faktem jest, że potrzeba budowania i modernizowania nie tylko domów, lecz także innych budynków, jest przyczyną ciągłego rozwoju branży, jaką jest budownictwo dom. Oprócz budownictwa, branżą dynamicznie rozwijającą się jest architektura. Wynika to z faktu, że każdy z nas chciałby mieszkać w domu idealnie zaprojektowanym według naszych upodobań oraz solidnie wykonanym. Meble do domu także są dla nas ważne, najważniejsza jest bowiem jedność stylu. Budownictwo rozwinęło się do tego stopnia, że budujemy budynki tak wysokie, że nazywa się je drapaczami chmur.