Oddanie domu do użytku

Oddanie domu do użytku

Wreszcie nadchodzi ten moment, kiedy nasz dom jest skończony, zainstalowano wszelkie niezbędne media i właściwie można się wprowadzać. Przed oddaniem domu do użytku praktycznego i formalnego trzeba jeszcze uprzątnąć teren wokół. Oczywiście nie chodzi o to, by tuż po budowie dom był otoczony pięknym ogrodem – to po prostu niemożliwe. Można jednak wyrzucić wszystkie niepotrzebne rzeczy, przedmioty i odpadki do zamówionego kontenera. Rzeczy, które jeszcze mogą się przydać, a wiec cegły, deski i inne trwałe materiały budowlane można ułożyć w jednym miejscu, najlepiej pod zadaszeniem, aby nie niszczały. O zakończeniu budowy trzeba powiadomić wszystkie stosowne służby, które wyrażają zgodę na użytkowanie obiektu, a następnie złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Do takiego zawiadomienia dołączamy dziennik budowy, ze wszystkimi wpisami, podpisami i pieczątkami, protokoły odbioru wykonanych przyłączy i informację kierownika budowy o zakończeniu prac i uporządkowaniu terenu wokół. Urząd Gminy wydaje nam pozwolenie na użytkowanie obiektu, nawet bez odwiedzin inspektora budowlanego. I wreszcie możemy się wprowadzić do wymarzonego domu i zająć jego urządzaniem. Jest to chyba najprzyjemniejszy moment związany z użytkowaniem domu – wybór kolorów ścian, poszczególnych mebli i innych szczegółów. Powoli zabieramy się też za urządzanie ogrodu.