Osiągniecia Greków i Rzymian

Osiągniecia Greków i Rzymian

Osiągniecia Greków i Rzymian w dziedzinie architektury były tak wielkie, że do dzisiaj czerpiemy z ich osiągnięć inspiracje. Wystarczy choćby spojrzeć na doskonale rozplanowane miasta grecki i rzymskie. W Grecji dominującymi budowlami były gmachy sakralne. Chociaż monumentalne, są dostosowanie do wielkości człowieka i nie dominują nad nim. Jest to prawdopodobnie związane z faktem, że bogowie greccy byli znacznie bliżsi przeciętnemu człowiekowi, niż tajemniczy bogowie egipscy, To w Grecji wykształciły się trzy style: dorycki, joński i koryncki, które dominowały w architekturze europejskiej aż do dziewiętnastego wieku. Jeśli chodzi o architekturę miejską kolejne pokolenia uczyły się od Rzymian. Miasta przez nich budowane miały bardzo czytelna i zwartą konstrukcję. Koncentrowały się wkoło rynku głównego, czyli forum, wokół którego budowane były najważniejsze gmachy użyteczności publicznej. Ich wielkość, monumentalizm, rozmiar i przepych miały olśnić każdego przybysza, który przekraczał bramy wiecznego miasta. Wszystkie ulice przecinały się pod katem prostym, a wzdłuż nich powstawały olśniewające pałace, piękne wille, łaźnie, termy, pomniki i teatry. W znacznym stopniu rozwinęło się budownictwo prywatne. Były doskonałym połączeniem architektury użytkowej, natury i krystaliczne czystej wody, która docierała do miasta akweduktami.