Podatki od nieruchomości

Podatki od nieruchomości

Jak to się powszechnie mówi w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. I nie pomija to podatku od nieruchomości. Każdy praworządny obywatel posiadający grunt czy budynek zobowiązany jest do zapłacenia tej daniny do skarbca państwa. Wobec tego gdy tylko sfinalizuje się zakup nieruchomości przez zwykłego Kowalskiego należy zorientować się co do wysokości należnego podatku naliczanego na podstawie powierzchni danej nieruchomości. Obowiązek podatkowy powstaje już od pierwszego dnia miesiąca, po którym zakup nieruchomości miał miejsce, więc nie ma na to zbyt dużo czasu. Zaś podatek przestaje obowiązywać na koniec miesiąca, w którym nieruchomości bądź gruntu się pozbyliśmy. Podatek od nieruchomości jest określany przez samorządy lokalne, miasta i gminy, wobec czego jest on zależny od widzimisię Rady Miasta czy Rady Gminy. Mają oni prawo do zróżnicowania wysokości stawek podatkowych dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności jego lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania opodatkowanego gruntu. Szereg placówek jest zresztą zwolnione od opłaty podatku, należą do nich np. szkoły, placówki kształcenia, uczelnie wyższe, zakłady pracy chronionej lub aktywności zawodowej czy choćby budynki portowe.