położyć podłogę na gruncie

położyć podłogę na gruncie

Przystępując do budowy domu, musimy już mieć zaplanowane, czy decydujemy się na dom podpiwniczony, czy tez rezygnujemy z piwnicy w przyszłym domu. W zależności od tego wyboru, będziemy różną technika kładli podłogę na gruncie. Zalecane jest wykonanie takiej podłogi jeszcze przed rozpoczęciem wznoszenia ścian zewnętrznych w budynku. Podłoga na gruncie złożona jest z kilku warstwa. Najpierw kładziemy podbudowę, jest to mechanicznie zagęszczona warstwa żwiru, tak zwana podsypka, o grubości od 15 do 30 cm. Na to kładziemy warstwę betonu, o grubości najczęściej 10 cm. Beton ten wielu inwestorów dodatkowo zbroi, co zapewnia lepsza trwałość podłogi, zapobiegnie jej kruszeniu czy pękaniu. Na warstwę betonu kładziemy następnie specjalna izolacje przeciwwilgociową. Jest ona wykonana najczęściej z folii paroizolacyjnej lub tez z papy asfaltowej. Następna warstwa to izolacja termiczna, wykonuje się ja najczęściej ze styropianu, najlepiej o grubości 10 cm. Na styropian dajemy tak zwana szlachtę. Jest to warstwa betonu podkładowego, jej grubość może się wahać od 4 do 7 cm. Ostatnim elementem podłogi jest posadzka, czyli warstwa wykończeniowa. Poszczególne warstwy podłogi mogą się od siebie nieznacznie różnić, w zależności od indywidualnego projektu budynku. Jeszcze kilka cennych uwag odnośnie wykonania poszczególnych warstw naszej podłogi. W sytuacji, gdy budynek jest niepodpiwniczony, podsypkę wykonuje się bezpośrednio na grunt. Natomiast w domu z zaplanowana piwnicą podsypkę wykonuje się pomiędzy ławami fundamentu. Podsypkę należy mocno ubić. Warstwę płynnego betonu wylewa się bezpośrednio na podsypkę. Lepszym rozwiązaniem jest stosowanie w tym celu betonu zamówionego w wytwórni, niż produkcja takowego na miejscu. Jest wtedy bardziej jednorodny, bardziej niezawodny. W niektórych projektach budynku na podsypkę układa się jeszcze dodatkowo warstwę styropianu. Zadaniem izolacji przeciwwilgociowej jest pierwszej kondygnacji przed wilgocią, pochodzącą bezpośrednio z gruntu. Jest bardzo ważne, aby wykonując ta izolację połączyć ja z izolacją pozioma ścian fundamentowych. Jeśli zapomnimy na przykład o położeniu izolacji termicznej, ciepło z wnętrza budynku uciekać będzie na zewnątrz, a dokładniej mówiąc – w stronę gruntu. Styropian służący do wykonania takiej izolacji termicznej jest specjalnie preparowany. Ostatnia warstwa podłogi – szlachta – wykonywana jest najczęściej przy zastosowaniu wylewki tak zwanej samopoziomującej.