Zakup nieruchomości przez cudzoziemca

Zakup nieruchomości przez cudzoziemca

Zakup przez cudzoziemca prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości w Polsce wymaga specjalnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. Aby takie załatwić każdy cudzoziemiec powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia wraz z całym kompletem dowodów dokonania wszystkich opłat. Starając się o wydanie zezwolenia trzeba uiścić opłatę skarbową za zezwolenie na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości w wysokości 1.570 zł, opłatę za promesę, czyli 98 zł, opłatę za inną decyzję, do której mają zastosowanie przepisy KPA około 10 zł, pełnomocnictwo w wysokości 17 zł oraz opłatę za samo wydanie zaświadczenia w wysokości również 17 zł. Pamiętać należy, że każda niezapłacona opłata skarbowa stanowi (już od dnia złożenia wniosku) zaległość podatkową, od której mogą być naliczane są odsetki, o czym organ prowadzący postępowanie każdorazowo poinformuje organ podatkowy. Zwrócić uwagę należy na fakt iż zezwolenie na zakup nieruchomości przez cudzoziemca wydawane jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji tylko w dwóch przypadkach, kiedy nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wytworzy zagrożenia obronności czy bezpieczeństwa państwa ani nie naruszy porządku publicznego. Drugim warunkiem jest fakt wykazania przez cudzoziemca, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzeczpospolitą Polską.