Zarządca budynku

Zarządca budynku

Zgodnie z artykułem osiemnastym ustawy z dwudziestego czwartego czerwca 1994 roku zarządcą może zostać osoba fizyczna lub prawna, której właściciele lokali w umowie zawartej w formie aktu notarialnego powierzyli zarząd nieruchomością. Do zadań zarządcy budynku należy obowiązek dbania o należyte utrzymanie stanu technicznego. W związku z tym za należyte zarządzanie budynkiem możemy rozumieć podejmowanie takich działań, które mają za zadanie bieżącą konserwację i użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. To właśnie na zarządcy budynku ciąży obowiązek dbania o budynek w należytym stanie technicznym i estetycznym. Aby zostać zarządcą budynku trzeba spełnić kilka warunków. Do najważniejszego wymogu musimy zaliczyć obowiązek posiadania wyższego wykształcenia i ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami lub posiadać wyższe wykształcenie z zakresu gospodarki nieruchomościami. Zgodnie z kodeksem powinności zarządcy, osoba będąca zarządcą nieruchomości powinna stosować przepisy prawa, stosować odpowiednie standardy zawodowe oraz kierować się zasadą ochrony interesów osób na rzecz których to została powołana. Dodatkowym wymogiem jaki jest skierowany do zarządcy nieruchomości jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji.