zasady prawidłowego spoinowania płytek ceramicznych

zasady prawidłowego spoinowania płytek ceramicznych

Spoinowanie szczelin pomiędzy położonymi już płytkami ceramicznymi, wykonywanie fuga lub specjalnym silikonem, to jedna z ostatnich czynności przy kładzeniu płytek. Jednak aby wykonana podłoga czy ściana wyglądała pięknie i służyła nam przez całe lata, należy czynność spoinowania wykonać niezwykle starannie i przestrzegając kilka podstawowych zasad. Jeśli spoinujemy miejsca szczególnie narażone na działanie różnych szkodliwych czynników, należy stosować w tym celu fugi epoksydowe. Spoinowanie zawsze rozpoczynamy dopiero po całkowitym stwardnieniu kleju. Na pewno będzie to co najmniej 24 godziny po zakończeniu przyklejania płytek. Tylko w przypadku klejów szybkowiążących możemy zacząć spoinowanie już po 4 godzinach. Przed spoinowaniem starannie należy oczyścić szczeliny. Szczeliny i płytki, które będą spoinowane, przed samą czynnością należy przetrzeć wilgotna szmatka, gdyż zaprawy oparte na bazie cementu potrzebują dużo wilgoci do procesu wiązania. Brak zapewnienia na tym etapie pracy odpowiedniej wilgoci może spowodować później pękanie fugi. Przygotowując sama zaprawę należy ściśle przestrzegać instrukcji użycia zaprawy, opisanej na opakowaniu. Dotyczy to głównie proporcji wody do użytej zaprawy oraz czasu, jaki należy zachować przy wykorzystaniu zaprawy. Ważne jest, aby do raz przygotowanej zaprawy nie dolewać ponownie wody. Zaprawę należy wykorzystać w czasie nie dłuższym niż 40 minut od jej przygotowania. Wykonując już proces spoinowania, masę należy włożyć miedzy szczeliny głęboko, szczelnie wypełnić szczeliny. Robimy to za pomocą gumowej packi. Packę tą należy prowadzić ukośnie w stosunku do kierunku krawędzi płytek, trzymamy ja wtedy pod katem około 45 stopni w stosunku po powierzchni spoinowanej. Nadmiar zaprawy zbieramy packa i ponownie wprowadzamy w szczeliny. Po wstępnym związaniu fugi z płytkami, czyli po około 15 – 30 minutach, wykonujemy mycie wstępne. Polega ono na zebraniu nadmiaru naprawy z powierzchni płytek. Robimy to za pomocą wilgotnej gąbki lub specjalnej packi z wprawioną gąbką. Spoiny, które posiadają dość intensywne kolory, należy zwilżyć dodatkowo dużą ilością wody i pozostawić następnie do wyschnięcia. Na początku mogą one z pozoru delikatnie tracić kolor, lecz nie ma to wpływu na końcowy efekt zabiegu spoinowania. Przed użyciem silikonu trzeba obciąć końcówkę tuby i równomiernie wprowadzać silikon w szczelinę, robić to należy z niewielkim nadmiarem.