Zbrojenie konstrukcyjne

Zbrojenie konstrukcyjne

W przypadku zbrojenia konstrukcyjnego w elementach żelbetowych należy ułożyć je tam gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia sił rozciągających. Zwykle w belkach stropowych, podciągach i nadprożach siły rozciągające są największe w dolnej części tych elementów. Natomiast siły rozciągające w górnej części występują w płytach balkonów wspornikowych, belkach wspornikowych i w strefach przy podporowych. Istnieje również prawdopodobieństwo wystąpienia obciążenia elementu po obydwu jego stronach. Dodatkowym zbrojeniem w elementach żelbetowych oprócz zbrojenia konstrukcyjnego jest zbrojenie montażowe. Zbrojenie konstrukcyjne przejmuje siły rozciągające, natomiast zbrojenie montażowe powinno być umieszczone w belkach po przeciwnej stronie niż zbrojenie konstrukcyjne. Zbrojenie konstrukcyjne powinno być umieszczone możliwie jak najbliżej krawędzi rozciąganej. Powinno to być zrobione przy zachowaniu minimalnej dopuszczalnej grubości otulenia zbrojenia betonem. Bardzo popularnym wśród projektantów jest planowanie belki żelbetowej o wysokości średnio trzydziestu centymetrów i szerokości dwudziestu pięciu centymetrów. Belka ta powinna być zbrojona dwoma prętami, o średnim przekroju szesnastu milimetrów.