Znaczenie banków dla rynku nieruchomości

Znaczenie banków dla rynku nieruchomości

Ludzie kupujący dzisiaj mieszkanie, nawet jeśli posiadają wkład własny, rzadko kiedy mogą sobie pozwolić na kupno nieruchomości bez udziału kredytu bankowego. Kredyty hipoteczne przed latami były głównym motorem napędowym zarówno rynku nieruchomości, sektora bankowego oraz de facto całej gospodarki. Liczba klientów deweloperów, którzy sprzedali swoje mieszkanie by zamienić je na większe jest nieduża, ale nawet oni potrzebują przeważnie dofinansowania, by zmienić jedno mieszkanie nie na takie samo, ale na dużo większe. Z tego względu zainteresowanie banków udzielaniem kredytów hipotecznych miało niebanalne znaczenie dla rozwoju całego sektora nieruchomości – deweloperzy mając ciągłe zapotrzebowanie na swoje nowe apartamentowce chętnie wydawali całe miliony na nowe osiedla i kupno działek budowlanych pod nowe inwestycje. Co ciekawe, inwestycje tak wielkie jak wznoszenie całego osiedla mieszkalnego także rzadko kiedy mogły zostać sfinansowane z aktywów firmy deweloperskiej – prawie zawsze to banki inwestorskie po rozpatrzeniu sensowności całego projektu decydowały się zasilić firmę pożyczkę w wysokości kilkunastu nawet milionów. Banki były na tyle pewne zwrotu, że wiedziały iż ostatecznie ludzie i tak kupią wszystkie mieszkania i deweloper będzie mógł nawet w ciągu roku spłacić większość swoich zobowiązań. A jednocześnie ludzie przybywający do banków po kredyt hipoteczny również podpisywali zobowiązania na długie lata, czasami nawet trzydzieści, i przez cały ten czas spłacać mają dość wysokie miesięczne raty na rzecz danego banku. Pożyczanie pieniędzy stało się więc sposobem na reaktywowanie gospodarki, która inaczej sama w sobie nie znalazłaby środków wystarczających do zaspokojenia całego wewnętrznego popytu. Bo zapotrzebowanie na mieszkania istniało od zawsze i na rynku nigdy nie ma wystarczającej dla całego społeczeństwa liczby mieszkań. Aby więc chociaż nieco umożliwić zaspokajanie tego popytu, banki po prostu musiały uwierzyć bardziej wypłacalnym klientom i pomóc im zdobyć klucze do swojego własnego pierwszego mieszkania. W ostatnim czasie banki przeżywają jednak swój prawdziwy kryzys finansowy i te, które mocno pożyczały na nieruchomości przed latami, dzisiaj martwią się o swoją przyszłość i nie chcą już pożyczać.